NJOFTIM PËR KONTRATË 

NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS

Ritender - Furnizim Me Makine Pune(bager) (93.0 KiB)

Transport i Punëtorëve Të KURP-së (94.5 KiB)

OFERTA PËR PUNSIM

Konkurs për punësim (410.5 KiB)

Menaxher I Departamentit Të Prokurimit (579.5 KiB)

Punetor Ndihmes Teknik (34.5 KiB)

support
FOTOGALERI
LAJMERO