mbylle
Shqip  |  English  |  Srpski
Vegëza direkte
Perkrahësit
07/07/2014
Debat Publik
Ndikimi i procesit tarifor në programin zhvillimor-KUR”Prishtina”-SH.A. 2015-2017
27/06/2014
DËGJIM PUBLIK
20/06/2014
Debat Publik

Takimi i KUR "Prishtines" me Banken Gjermane per Zhvillim KFW, Konsulencat dhe Kontraktoret per diskutim mbi progresin e Projekteve
Foto galeria
KUR PRISHTINA
T:  + 381 38 60 32 11
F:  + 381 38 603 437
E:  info@kur-prishtina.com
Qendra e
        Thirrjeve
038603211
© 2014 Kompania Ujësjellësi Rajonal "Prishitina" sh.a